Hyra Golfbil

Hyr en golfbil

Njut av en 18-håls golfrunda med bil där du kommer fram extra utvilad till varje nytt slag.

För att boka din golfbil kontaktar du oss i receptionen på 08-530 296 50 som reserverar bilen till dig. Kom ihåg att du måste ha en bokad starttid för att boka golfbil. För att hyra golfbil måste du ha B-körkort och acceptera villkoren för uthyrning*.

Priser

Med läkarintyg

Utan läkarintyg

Medlem  

   250 kr

350 kr

Gäst

300 kr

400 kr

 

Årskort för medlemmar

Du som är medlem och spelar ofta med bil kan köpa årskort till ett förmånligt pris:

Utan läkarintyg: 5 500 kr

Med läkarintyg alternativt ålder 65+: 4 500 kr

30-kort för medlemmar

30-kort med läkarintyg: 3 000 kr och därefter betalas 125 kr per runda efter 30 rundor (gäller 2024).

Årskort eller 30-kort bokas och betalas via kansliet (info@botkyrkagk.se) eller i receptionen när den är öppen.

 

*Avtal som gäller vid hyra av golfbil på Botkyrka Golfklubb:

Golfbil bokas på Min Golf.se eller förbokas i receptionen på 08-530 296 50.
För hyra av golfbil före eller efter receptionens öppettider hämtas nyckeln ut i förväg i samråd med receptionen. Vi reserverar oss för eventuellt golfbilsförbud om banan t.ex. är för blöt.

 • 1. Villkor för att få hyra och framföra golfbil
  Giltigt körkort för framförande av bil eller terrängkörkort krävs och visas upp i samband med att bilen hämtas vid uthyrningstillfället. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.
 • 2. Fordonets brukande
  Körning är endast tillåten på fairway, semiruff och ruff, men i första hand på vägarna där de finns. Bredvid greenerna parkeras golfbilarna på vägen, dessutom med extra försiktighet på de delar inom klubbhusområdet som ej är avspärrat för golfbilar och i anslutning till parkeringsområden. Hänvisningsskyltar för golfbilar på hela anläggningen skall respekteras.
 • 3. Krav på framförande
  Stor hänsyn och försiktighet skall iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn skall även tas till andra spelare på anläggningen.
 • 4. Åtgärder vid skada eller fel
  Hyrespersonen ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrespersonen åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrespersonen är skyldig, att snarast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och Botkyrka GK skall efter sådan underrättelse meddela hyrespersonen vilka åtgärder som skall vidtas.
 • 5. Botkyrka GK ansvar vid driftstopp eller skada
  Botkyrka GK svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrespersonen berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.
 • 6. Begränsning av skada
  Det åligger såväl hyrespersonen som Botkyrka GK att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.
 • 7. Återlämnande
  Efter avslutat spel ska bilen parkeras på därför avsedd plats, tömmas på skräp och sättas på laddning samt att garageporten låses av hyrespersonen. Nycklar återlämnas till Botkyrka GK.
 • 8. Antal personer i golfbilen
  Golfbilen är avsedd endast för 2 personer samtidigt.
 • 9. Botkyrka GK hävningsrätt
  Om dessa villkor ej uppfylls hävs avtalet och golfbilen tas i retur samt hyrespersonen debiteras med 300 kr.