Tävlingsbestämmelser

Tävlingsbestämmelser Allmänna tävlingsbestämmelser på Botkyrka GK

För tävlingar anordnade av Botkyrka GK gäller följande tävlingsbestämmelser såvida inte annat anges.

Klasser i handicaptävlingar:                                                       

A1 hcp 0,0 – 4,4
A2 hcp 4,5 – 11,4
B  hcp 11,5 – 18,4
C  hcp 18,5 – 26,4
D  hcp 26,5 – 36,0
K  hcp 36 – 54

Om antal anmälda deltagare i en klass är mindre än 6, kan klassen sammanslås med annan klass, efter beslut av tävlingsledningen.

Standard tee för klubbtävlingar är för herrar tee 59 och för damer tee 50. Val av annan tee kan göras enligt:

  • Damer 70-99 år kan välja att spela från tee 46.
  • Herrar 70-74 år kan välja att spela från tee 55.
  • Herrar 75-99 år kan välja att spela från tee 50.

Vid val av annan tee än standard tee, skall spelare vid anmälan till tävling kryssa i rutan ”Val av tee i HCP tävlingar”. 

Vid klubbens mästerskapstävlingar framgår det vid anmälan vilken tee som gäller, oftast med Hcp som grund.

För klubbens öppna tävlingar avgör tävlingskommittén, i samråd med sponsorerna, vilken tee de olika åldersgrupperna skall spela från.

Spelhandicap hämtas från slopetabellen för det tee varifrån den tävlande spelar.

Handicap varje spelare är ansvarig för att aktuellt/korrekt handicap finns i GIT-systemet den dag en tävling startar.   Spelaren riskerar annars att diskvalificeras för tävlingen. För att få mottaga priser i tävlingarna krävs att spelaren har ”EGA exakt tävlingshandicap”, vissa undantag kan förekomma.

Starttiden erhålles via e-mail när lottningen är klar eller via klubbens  reception. Vid tävling råder om inte annat anges startförbud i ca 30 min före tävlingsstart. Hål 10 har startförbud fr.o.m. 60 min efter första tävlingsstart. Vid kanonstart gäller oftast startförbudet för hela banan i 5-6 timmar.

Spelare skall avhämta sitt scorekort och betala anmälningsavgift senast 15 min före start.
Bryter spelare tävling utan giltigt förfall eller bryter allvarligt mot golfregler och golfvett kan spelaren avstängas från tävlingsspel kortare eller längre tid.

Vid lika resultat avgörs placeringen enl. SGF:s Spel- och Tävlingshandbok.
Tvister hänskjuts till tävlingsledaren resp. tävlingsdomaren.
Priser som ej hämtats senast 14 dagar efter tävling är förverkade och tillfaller klubben, om inte annat sägs i tävlingsbestämmelserna.
Förfrågningar om tävlingen skall ställas till den som är utsedd att vara tävlingsledare. Information om detta återfinns på Min golf (www.golf.se) men kan även erhållas via klubbens reception.

Lokala regler och ordningsföreskrifter återfinnes på klubbens anslagstavlor.
Regelbok och greenlagare skall medföras vid tävling.

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidta de förändringar i tävlingsprogrammet som den finner lämpliga samt att anordna extra tävlingar utöver tävlingsprogrammet.
Officiell tid är Rätt tid (Fröken Ur). Hundar, och övriga husdjur, får ej medföras under tävling.

Ansvaret för genomförande av tävlingar ligger på tävlingsledaren.

Ersättningar
En ”normal” klubbtävling bör kunna skötas av maximalt tre personer och dessa ersätts normalt med en måltid.