Lokala regler

 

                                           LOKALA REGLER 2024 FÖR BOTKYRKA GOLFKLUBB

 

 

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och TävIingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler:

 

LOKALA  REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

 

Tillfälliga  lokala  regler  finns  anslagna  pâ  anslagstavlan  vid  starterhuset.  Därutöver  gäller  följande   lokala   regler   för   allt   spel  på banan  såvida  inget  annat  anges  i  samband  med  en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT  MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

 1. Out-of-bounds (Regeí2)

 

Gränsen för out-of-bounds definieras av vita pinnar.

 

 

 1. Pliktområden (Regel17)

 

 1. Röda pliktområdet på höger sida om hål 6 som är definierat med röd linje eller pinnar är oändlig

 

 1. Röda pliktområdet på höger sida om green hål 13 som är definierat med röd linje eller pinnar ãr oändligt

 

 1. Röda pliktområdet pâ vänster sida om hål 16 som ãr definierat med en röd linje eller pinnar ãr oändligt
 2.  
 1. Om det  är  känt  eller  så  gott  som  säkert  att   en  spelares   boll  är  i  det  röda  pliktområdet  på  hål 10får spelaren ta lättnad  i  sidled  på  motsvarande punkt   på  andra  sidan av pliktområdet  som är lika långt ifrån hål med ett s!ags pîikt.  

 

 

   1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

 

3.1 Mark under arbete

   1. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.
   2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
   3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
   4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
   5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1.

 

3.2 Integrerade föremål

Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

 

 

Botkyrka GK 2024-04-01                                                                     Godkända  2024-04-21
Tävlingskommittén                                                                              SGDF/Regelkommittén