Tävling

Ansvarsområde
Tävlingskommitténs ansvarsområde omfattar de av klubben arrangerade tävlingarna med undantag för tävlingar som ansvaras av andra kommittéer..

Uppdrag

  • I samråd med klubbdirektör/klubbchef och övriga kommittéer upprätta förslag till tävlingsprogram för styrelsens godkännande.
  • I enlighet med styrelsens beslut anordna klubbtävlingar.
  • Ansvara för att beslutade tävlingar genomförs enligt SGF-bestämmelser och rekommendationer.
  • Utarbeta detaljerad information om tävlingarna och anslå informationen samt redovisa resultat på anslagstavla och hemsida. Vid behov låta trycka det fastställda tävlingsprogrammet.
  • Hålla ordning i tävlingsexpedition.
  • Ansvara för tävlingsledare, tävlingsbestämmelser (i vissa fall utse domare), sponsor och priser till tävlingar som arrangeras i kommitténs regi samt samverka och vara andra kommittéer behjälpliga med tävlingar som arrangeras i de övriga kommittéernas regi.
  • Hålla kontakt med distriktsförbundets motsvarande kommitté.
  • Stötta arbetet med nybörjaraktiviteter.

Ordförande
Kent Nilsson (Styrelserepresentant)
Tel: 076-636 37 64
E-post: nilsson.kent19@gmail.com

Ledamöter

Lars Hanser
Tel: 070-386 20 17
E-post: lars.hanser111@gmail.com

Per Elmblad
Tel: 076-035 80 68
E-post: p.elmbladmail.com