Regel- och handicapkommittén

Ansvarsområde
Regel- och Handicapkommittténs ansvarsområde omfattar klubbens regel och hcp-frågor.

Uppdrag

  • Handicapansvarig skall vid behov föreslå styrelsen om uppdatering av hålens index.
  • Tillse att regel och hcp-ansvarig årligen arrangerar regelutbildning för klubbens medlemmar.
  • Tillse att regel och hcp-ansvarig utses och håller sig informerad om SGF:s regler för handicapsättning och ansvarar för att handicapverksamheten utförs enligt gällande bestämmelser och att medlemmarna utbildas och informeras om regeländringar.
  • Hålla kontakt med distriktsförbundets motsvarande kommitté.
  • Stötta arbetet med nybörjaraktiviteter.

 

Ordförande
Lars Pettersson (Regel & HCP-ansvarig)
Tel: 070-625 63 65
E-post: ellpe@telia.com

Ledamöter
Jan Törmänen (Styrelsens representant)
Tel: 070-777 77 82
E-post: jan.tormanen@gmail.com