Ordningsregler

Ordningsregler

Larm och övervakning
Lokalen är larmad då den ej är bokad för spel.
Botkyrka Golfklubb sköter till- och frånkoppling av larmet.

Lokalen är kameraövervakad och den person som har bokat tiden
samt fått inpasseringskoden ansvarar för lokalen och utrustningen
under tiden för bokningen samt att lokalen stängs efter avslutat spel.


 

Instruktioner Foresight HAWK före, under och efter spel

Lär dig hur du använder utrustningen Foresight HAWK och programmet FSX2020. 

Boll
Använd hela och omarkerade bollar. Tusch kan färga av sig och skador i bollarnas skal kan skapa revor i filmduken samt slagnäten i hallen.

Peggar
Använd de plaspeggar som finns i slagmattan (träpegs går sönder lätt och skräpar ner).

Klubbor
Dina klubbor och din bag ska vara rengjorda innan de tas i bruk i golfhallen för att undvika nedskräpning.
Ställ inte klubborna mot väggarna i hallen, det blir smutsigt och lämnar fula märken. Tips: Spelet går fortast
om du låter klubborna stå kvar i bagen.

Skor
I golfhallen används rena skor för inomhusbruk. Uteskorna tas av och ställs på hyllan vid entrédörren.

Golfbanor
Vi har 10 olika banor att spela på. Läs om banorna du kan välja spela på.

Toalett
Det finns ingen toalett i lokalen, vi hänvisar till omklädningsrummen vid klubbhuset.

Kontakt
För frågor eller support:
Dennis Edlund, Botkyrka Golfklubb, 070-491 28 14