Marknad

Ansvarsområde
Marknadskommitténs ansvarsområde omfattar aktiviteter för att stödja arbetet med marknadsföring av Botkyrka GK riktat mot potentiella medlemmar, sponsorer och greenfeegäster. Att stödja arbetet med att utveckla samarbetet med och erbjudandet till näringslivet/sponsorer i form av företagspaket, företagstävlingar, övriga erbjudanden samt upprättande av avtal.

Uppdrag

  • I samråd med klubbdirektör/klubbchef utveckla företagspaket och övriga erbjudanden till sponsorer.
  • I samråd med klubbdirektör/klubbchef utveckla former för samt ta fram lämpliga förslag i samband med företagspaket och företagsgolf m m.
  • I samråd med klubbdirektör/klubbchef arrangera sponsortävlingar.
  • För sponsortävlingar i kommitténs regi ansvara för tävlingsledare, tävlingsbestämmelser, priser m m.
  • I samråd med klubbdirektör/klubbchef ta fram en marknads- och försäljningsstrategi och plan för att få nya sponsorer och nya medlemmar samt marknadsföra Botkyrka GK.
  • Stötta arbetet med nybörjaraktiviteter.

Du som har idéer och förslag på vad vi borde ta tag i och genomföra är varmt välkommen att höra av sig till dennis@botkyrkagk.se. Vi behöver också förstärkning i kommittén så tveka inte att höra av dig om du vill bidra till klubbens utveckling.

Ordförande
Kent Nilsson (styrelsens representant)
Tel: 076-636 37 64
E-post: nilsson.kent19@gmail.com

Ledamöter
Solveig Kvastad
Dennis Edlund (Klubbchef)