Grönt Kort på Botkyrka Golfklubb

Information om hur du tar Grönt Kort på Botkyrka Golfklubb

För att säkerställa att våra medlemmar har fått en god introduktion till spelet och har färdigheter för att praktiskt tillämpa sina kunskaper.

Har Botkyrka Golfklubb nedan bestämmelser för Grönt Kort:

En spelare som är utbildad av en PGA instruktör, oavsett anläggning:

  • Får Grönt Kort aktiverat efter godkänt teori och spelprov med fadder. (Intyg från den klubben skickas/lämnas till Botkyrka GK). 
  • Medlemmar i Botkyrka GK som går utbildningen på Botkyrka Golfklubb ersätter teoriprovet på nätet med praktiska uppgifter vid fadderspel.

Har man ej gått någon utbildning behöver man:

  • Göra teoriprov på nätet.
  • Klara spelprov med kamrat.
  • Genomföra klubbens instuderingsuppgifter med påskrift av spelare med golf id, som helst
    har spelat några säsonger.
  • Genomföra ett spelprov med tränare eller av klubben utsedd funktionär.  

Spelprovet inkl kostar 500kr och bokas via receptionen eller via mail till tränare Magnus Elwin: magnus.elwin@pgasweden.golf