Medlemskommittén

Ansvarsområde
Medlemskommitténs ansvarsområde omfattar aktiviteter som information och kommunikation av gemensam karaktär i klubben och gemensamma aktiviteter.

Uppdrag

  • Arrangera sociala aktiviteter som berör hela klubben.
  • Årlig medlemsundersökning
  • Klubbens dag.
  • Medlemsveckor


Ordförande

Anki Ridhagen
070-780 04 64
anki.ridhagen@icloud.com

Ledamöter
Anders Fahlström
Göran Lyth
Kent Nilsson (styrelsens representant)
Charlotte Stevelind
Lia Svensson
Peter Swalén