Vett & Etikett

Säkerheten på banan
Vi sätter säkerheten i främsta rummet vilket betyder att stor aktsamhet skall tagas vid spel och träning. Nedan följer de punkter som skall följas gällande säkerheten vid spel på våra banor:

 • Banarbetare har alltid företräde. Avvakta signal från banarbetare före spel.
 • Slå aldrig om ditt "bästa" slag kan nå eller störa spelare i bollen framför.
 • Provsvinga aldrig i riktning mot en annan spelare.
 • Stå aldrig snett framför någon som skall slå ett längre slag eller bunkerslag.
 • Skrik "fore!" om din boll går i riktning mot en annan spelare/banarbetare/åskådare eller om den går mot ett område som är blint och där det kan befinna sig andra spelare..
 • Spelare som befinner sig på ett hål med "högre" nummer har normalt företräde.
 • Hemmaspelare med lägst hcp har huvudansvar för säkerheten i bollen.  


Överträdelse mot dessa regler och förbud beivras med att den skyldige spelaren tilldelas varning. Två varningar kan leda till 2 veckors avstängning från spel efter beslut från Klubbchef. 

Snabbt och trivsamt spel på banan
Botkyrka Golfklubbs idealtid är max 4 timmar och 20 minuter för en fyrboll.

"Din boll ska vara strax bakom bollen framför, inte strax framför bollen bakom er"

Medlem alternativt spelare med lägst hcp i bollen är bollkapten och ansvarar för att spelarna följer gällande regler och är pådrivande för att motverka långsamt spel.

Speltempot hålls genom att:

 • hålla kontakt med bollen framför.
 • om du tappar ett helt hål och fördröjer bollen bakom, erbjud dem att gå igenom, oavsett antalet spelare i den bollen. Flytande genomgång spar tid!
 • förbereda ditt slag i god tid på tee, fairway och green och vara beredd att slå så snart det är din tur att spela.
 • ställa vagn/bag på väg mot nästa tee och ta med klubba för chip och putt.
 • den som är färdig slår ut först från tee oavsett resultat på föregående hål.
 • hjälpa till att se var bollar tar vägen.
 • släppa igenom nästa parti om du inte hittar bollen inom 30 sekunder.
 • putta klart om du ligger nära hål, undvik tidsödande markeringar.
 • den som hålat ut tar flaggan.
 • slå provisorisk boll om första bollen misstänks vara förlorad. (Ej i vattenhinder) 

Vårdad klädsel
För allas trivsel tillämpar vi på Botkyrka GK vårdad klädsel. Klädsel såsom träningsoverall eller liknande gymnastikkläder samt solkläder är exempel på kläder som passar vid andra tillfällen än vid golfspel. Spel med bar överkropp är förbjudet!

Bunkerkrattor 
Efter bunkerslag skall bunkern krattas jämn så att gropar efter slag och fötter försvinner.

Bunkerkrattor skall ligga i bunkern och placeras i hålets spelriktning.

Bagvagnar 
Bagvagnar får inte dras över tee eller mellan green och greenbunker. Ej heller dras för nära greenen.

Golfbil
Vid spel på banan får golfbil hyras och nyttjas av person som är minst 18 år. Golfbilen skall köras med försiktighet och ej i närheten av greenområdet. 
Efter spel med golfbil skall:

 • Golfbilen ställas i garaget på rätt plats.
 • Skräp tas ur och slängas i papperskorgen.
 • Laddaren sättas i och kontrolleras att laddern slår igång.
 • Stänga och låsa porten. (Om det är eftermiddag/kväll)
 • Återlämna nyckeln i receptionen alternativt i greenfeeinkastet på receptionsentrén om receptionen är stängd.

Hundar
Hundar får vistas med koppel i området kring klubbhuset, på golfbanan samt området för driving range. Däremot är hund ej tillåten vid tävling.

Barn i barnvagn
Barn i barnvagn får medtas vid sällskapsspel på egen risk.