Övningsområden

Våra övningsområden är liksom vår drivingrange belägen i direkt anslutning till klubbhusområdet.

Övningsområdet består av stor puttinggren och ett närspelsområde som tillåter inspel upp till 70 meter.

Närspelsområdet består av två dubbelgreener med bunkrar vilket möjliggör båda pitch, chip och bunkerträning. Vi har även utslagsplatser för en 4-hålsbana där hålen mäter mellan 40 till 60 meter.

Övningsområdet och drivingrange ligger i direkt anslutning till varandra och mycket nära klubbhusområdet vilket skapar en bra miljö för träning, spel, lektioner och kurser.

Varmt välkommen att träna hos oss.