Tillfälliga regler och ordningsföreskrifter - Corona

Tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter i samband med Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala regler och ordningsföreskrifter vid spel på Botkyrka Golfklubb, ändringar och uppdateringar kan komma att ske. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske och försiktigt lyfta upp bollen utan att hålkanten skadas. Använd INTE golfklubban.

Bunkrar
Bunkerkrattorna är borttagna. Spelaren skall efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Bolltvättar
Bolltvättar får ej användas. Tag med egen handduk och vattenflaska för att rengöra bollen.


Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.