Tävlingsprogram

Tävlingsprogrammet på Botkyrka GK Våra tävlingar ser Ni givetvis även på Min golf – www.golf.se. Där ser Ni dessutom vilka som är tävlingsfunktionärer med bl a deras telefonnummer, som Ni kan använda om Ni har frågor runt någon specifik tävling.

BOTKYRKA GK’s tävlingsverksamhet startas från 1 juni 2021.

Från och med 1 juni lättar regeringen på ett antal corona restriktioner vilket innebär att idrottstävlingar inom vissa ramar kan starta.

Svenska Golfförbundets starka avrådan från tävlingar upphävs från den 1 juni 2021 och klubben har beslutat att återuppta  tävlingsverksamheten inom ramen för tillfälliga tävlingsvillkor från detta datum.

Uppdateringen av tävlingsbestämmelserna från 1 juni innebär nedan förändringar jämfört med 2020:

✓ Samtliga tävlingar ska spelas enligt ordinarie Regler för golfspel. För att en rond ska vara handicapgrundande – oavsett om det är en tävlings- eller sällskapsrond – måste den också spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

 De coronarelaterade undantagen till golfreglerna försvinner därmed från och med 1 juni. Det innebär att krattor ska tillbaka, ingen lägesförbättring i bunkrar, hålet får inte längre göras grundare, det är valfritt att ta ur flaggstången och resultathantering ska följa regel 3.3b.

✓ Start från flera tee (inklusive kanonstart) samt samlingar (informationsmöten, prisutdelningar med mera) är tillåtna så länge deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd till varandra. Samlingar bör i möjligaste mån hållas utomhus.

✓ Publik tillåts med upp till 100 personer på anläggningar utan anvisad sittplats och upp till 500 personer vid tävlingar med anvisad sittplats. Deltagare och nödvändiga funktionärer räknas inte som publik.

✓ Inga specifika riktlinjer avseende måltider i tävlingsvillkoren. I restaurangen gäller de allmänna Covid-19-reglerna för restaurangverksamhet.

Förändringar av tävlingarnas genonförande kan komma att ske löpande och vi meddelar detta i god tid före tävlingsdagen. Klubbens lokala regler med aktuella justering för anpassning till rådande situation kommer att finnas på hemsidan.

Årets tävlingar inleds med Seniorgolf den 1 juni och Golfresan on Tour den 6 juni. Anmäl dig via Min Golf  innan det blir fullbokat.

Läs de kompletterande tillfälliga tävlingsvillkoren fr. o. m. 1 juni 2021

Standard tee för klubbtävlingar är för herrar tee 59 och för damer tee 50. Val av annan tee kan göras enligt:

  • Damer 70-99 år kan välja att spela från tee 46.
  • Herrar 70-74 år kan välja att spela från tee 55.
  • Herrar 75-99 år kan välja att spela från tee 50.

Vid val av annan tee än standard tee, skall spelare vid anmälan till tävling kryssa i rutan ”Val av tee i HCP tävlingar”. 

Vid klubbens mästerskapstävlingar framgår det vid anmälan vilken tee som gäller, oftast med Hcp som grund.

För klubbens öppna tävlingar avgör tävlingskommittén, i samråd med sponsorerna, vilken tee de olika åldersgrupperna skall spela från.

Tävlingskommittén.