Lokala regler

LOKALA REGLER 2021 FÖR BOTKYRKA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel Spel- och TävIingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid starterhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel
banan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln)

Allmän plikt: förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

     
      1. 
Out-of-bounds (Regel 2)

          Gränsen för out-of-bounds definieras av vita pinnar.

      2. Pliktområden (Regel17)

      a. Det röda pliktområdet på höger sida om hål 6 som är definierat med en röd linje är oändlig.

      b. Det röda pliktområdet på höger sida innan green hål 13 som är definierat med en röd linje ãr oändligt.

      c. Det röda pliktområdet pâ vänster sida om hål 16 som ãr definierat med en röd linje ãr oändligt.

      d. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll är i det röda pliktområdet hål 10 får spelarenta lättnad i sidled på                        motsvarande skärningspunkt på andra sidan av pliktområdet med ett s!ags pîikt.

       3. Green (Regel 13)

       Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • Spelaren
  • KIubban som spelaren använder för slaget eller
  • Ett djur definierat som löst naturföremål ( tex: maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

       Då räknas slaget och bollen skall spelas som den ligger.

       4. Onormala banförhållanden (Regel 16)

       a. Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

       b. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

       c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

       d. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark                             under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel16.1

 

Tävlingskommittén Botkyrka GK 2021-03-01

Godkända  2021-03-28  SGDF/Regelkommittén