Tävlings- och Regelkommittén

Ansvarsområde
Tävlingskommitténs ansvarsområde omfattar de av klubben arrangerade tävlingarna samt regel och hcp-frågor.

Uppdrag

 • I samråd med klubbdirektör/klubbchef och övriga kommittéer upprätta förslag till tävlingsprogram för styrelsens godkännande.
 • I enlighet med styrelsens beslut anordna klubbtävlingar.
 • Ansvara för att beslutade tävlingar genomförs enligt SGF-bestämmelser och rekommendationer.
 • Utarbeta detaljerad information om tävlingarna och anslå informationen samt redovisa resultat på anslagstavla och hemsida. Vid behov låta trycka det fastställda tävlingsprogrammet.
 • Hålla ordning i tävlingsexpedition.
 • Ansvara för tävlingsledare, tävlingsbestämmelser (i vissa fall utse domare), sponsor och priser till tävlingar som arrangeras i kommitténs regi samt samverka och vara andra kommittéer behjälpliga med tävlingar som arrangeras i de övriga kommittéernas regi.
 • Handicapansvarig skall vid behov föreslå styrelsen om uppdatering av hålens index.
 • Tillse att regel och hcp-ansvarig årligen arrangerar regelutbildning för klubbens medlemmar.
 • Tillse att regel och hcp-ansvarig utses och håller sig informerad om SGF:s regler för handicapsättning och ansvarar för att handicapverksamheten utförs enligt gällande bestämmelser och att medlemmarna utbildas och informeras om regeländringar.
 • Hålla kontakt med distriktsförbundets motsvarande kommitté.
 • Stötta arbetet med nybörjaraktiviteter.

Ordförande
Örjan Falk (Styrelserepresentant)
Tel: 073-805 15 57
E-post: orjan.falk@comhem.se

Ledamöter
Björn Eriksson, GIT-ansvarig
Tel: 08-530 253 63
E-post: bjorn.raby@telia.com

Lars Hanser
Tel: 070-386 20 17
E-post: lars.hanser111@gmail.com

Lars Pettersson, Regel & HCP-ansvarig
Tel: 070-625 63 65
E-post:ellpe@telia.com