Seniorernas Styrelse

Kurt-Jörgen Brinck

Ordförande

Lennart Wiklander

Ledamot

Lia Svensson

Sekreterare

Lars Christensson

Ledamot

Christer Clevesjö

Ledamot

Barbro Bengtsson

Ledamot

Göran Knutas

Ledamot

Lars Hanser

Sammankallande Tävlingsledarna