Senioraktuellt

 Start i tävling.

Spelare som skall delta i tävling måste på speldagen, vid kanonstart, anmäla sig i starterhuset senast 15 min. innan första start, detta gäller även före din starttid vid övriga tävlingar, för att betala din startavgift och erhålla ditt scorekort.
Är dörren stängd till starterhuset kommer du inte att kunna spela.

Ej hämtade priser.
Priser som inte har hämtas vid ordinarie prisutdelningstillfälle, sista tisdagen i varje månad, finns att hämta i shopen. Har priset inte avhämtats före nästa prisutdelningstillfälle återgår det till Seniorkommitténs verksamhet.

INFORMATION ANGÅENDE GOLFBILAR.
Botkyrka GK har inför år 2018 följande pris för golfbilar: 200 kr om läkarintyg finns, utan läkarintyg är priset 300 kr. Dessutom går det att lösa årskort för bil.

Med läkarintyg är priset satt per år till 2 750 kr. Utan läkarintyg 3 750 kr.

Det krävs läkarintyg för att åka bil på tävling.

Vi inom seniorerna TK vill naturligtvis ha reda på om Du väljer årskortsalternativet

Med vänlig hälsning
Seniorkommittén