Senioraktuellt

Hej. Tyvärr för alla som gillar vintergolf så är säsongen över. Den blev lite rumphuggen genom att det kom för mycket snö och därför blev det inget spel under vintermånaderna. Men håll ut. Sommaren går fort. Ni kan ta den som en träningsperiod för att vara i form när den riktiga säsongen startar den 3 okt. Ha det så bra. Bosse

Start i tävling.

Spelare som skall delta i tävling måste på speldagen, vid kanonstart, anmäla sig i starterhuset senast 15 min. innan första start, detta gäller även före din starttid vid övriga tävlingar, för att betala din startavgift och erhålla ditt scorekort.
Är dörren stängd till starterhuset kommer du inte att kunna spela.

Ej hämtade priser.
Priser som inte har hämtas vid ordinarie prisutdelningstillfälle, sista tisdagen i varje månad, finns att hämta i shopen. Har priset inte avhämtats före nästa prisutdelningstillfälle återgår det till Seniorkommitténs verksamhet.

INFORMATION ANGÅENDE GOLFBILAR.
Botkyrka GK har inför år 2017 följande pris för golfbilar: 200 kr om läkarintyg finns, utan läkarintyg är priset 300 kr. Dessutom går det att lösa årskort för bil.

Med läkarintyg är priset satt per år till 2 600 kr. Utan läkarintyg 3 500 kr.
Det krävs läkarintyg för att åka bil på tävling.

Du som spelar mer än 15 ronder under året kan med årskort reducera bilkostnaden och Du betalar naturligtvis inte för bilar vid deltagande i seniorgolfen.

Vi inom seniorerna TK vill naturligtvis ha reda på om Du väljer årskortsalternativet

Med vänlig hälsning
Seniorkommittén