Vi går mot frostigare tider!

Riktmärket är när puttinggreen är frostfri kan första boll starta.

Vi går mot frostigare tider och vid morgonfrost på våra greener tillåts inte spel. Riktmärket är att när puttinggreen är frostfri kan första boll gå ut men det är banpersonal eller receptionspersonal som ger klartecken.

För tidsbokning gäller att om bokad tid passerat p g a frost har den förfallit. Receptionspersonalen hjälper till att i möjligaste mån boka en ny starttid.

Vi har noterat mycket uppslagen torv på fairway och även olagade nedslagsmärken på våra greener. Hjälp till att hålla banan höstfin genom att lägga tillbaka din egen torv plus även någon annans torv. På green lagar du ditt egen nedslagsmärke plus ett till. Om vi hjälps åt så får vi alla ta del av banan i fint skick resten av säsongen.

Stort tack för hjälpen!

MVH/Botkyrka GK

Kommentarer