Läs handlingarna till vårmötet onsdag den 27 mars

Onsdag den 27 mars hålls klubbens vårmöte i Xenter

Nu finns dokumenten till Vårmötet att ta del av under medlemssidorna (samma inloggning som på Min Golf).

 

Onsdag den 27 mars kl. 19.00 hålls klubbens Vårmöte i Xenter Botkyrka, (fd. Grafiskt Centrum), som ligger på Utbildningsvägen 3 i Tumba; vägbeskrivning.

Kaffe och bulle serveras från kl. 18.30.
 
Kallelsen sändes ut till alla medlemmar den 28 februari via e-post. Kallelsen finns också att ta del av under medlemssidorna på hemsidan.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns i sin helhet tillgängliga från den 20 mars 2019 på klubbens kansli samt på klubbens hemsida och kommer även att tillhandahållas på årsmötet.

Varmt välkomna!

Kommentarer