Välkomna till en ny tävlingssäsong på Botkyrka GK!

1 maj drar vi igång tävlingssäsongen med Säsongsstart Scramble.

Välkomna till en ny tävlingssäsong på Botkyrka GK!

Nytt för i år är att vi kommer att testa direktbetalning vid anmälan. Mer info om det nedan.

Klubbens tävlingssäsong startar 1 maj med den omtyckta spelformen, scramble, 3 spelare i varje lag.

Medlemmar i annan klubb än Botkyrka GK kan ingå i laget. Minst 5 utslag från varje lagmedlem skall räknas.

Kanonstart kl 08.30, incheckning från kl 07.00 dock senast kl 08.00. Tävlingsavgiften är 200 kr per spelare med en näringsrik lunch inkluderad.
Betalning plus ev. tävlingsgreen-fee betalas vid anmälan. Betalningssätt framgår vid anmälan.

Vid betalning med Greenfee-kuponger skall anmälan göras i klubbens reception. Vid avanmälan före anmälningstidens utgång återbetalas tävlingsavgift och ev. greenfee.

För att delta behövs ej ETH (Exakt Tävlings Handicap) och spelare med högre handicap än 36,0 får delta men spelar på handicap 36,0.

Enligt SMHI’s långtidsprognos skall det bli fint väder den 1 maj så möjligheterna är demonstration eller golfspel, tävlingskommittén tycker att valet är enkelt.

Varmt välkommen till säsongen första tävling!

Mvh/Tävlingskommmittén

Kommentarer