Rapport från Höstmötet 29 november!

Höstmötet avlöpte under trevliga former!

Igårkväll ondag 29 november hade vi höstmöte i Botkyrka GK. Som vanligt hölls mötet i Xenter, Tumba och ca 60 medlemmar närvarade.

Mötet avlöpte planenligt under ledning av mötesordförande Bosse Almén och allt dokumenterades noga av Marianne Widercrantz.

På agendan stod sammanfattning av 2017 samt verksamhetsplan inklusive budgetförslag för 2018, förslag om årsavgifter för 2018 och investaringsförslag för 2018. 

Efter information från Styrelsen om tankegångar och motiveringar till framlagda förslag samt en frågestund beslutade mötet att gå på styrelsens linje och anta förslagen.

Förslag om försäljning av de avstyckade tomterna höger om hål 12 för att skapa finansiering för en ombyggnad/tillbyggnad av vårt restauranghus togs också upp på mötet. Klubbens ordförande Jan Ekholm informerade om den långa process innehållande mycket kontakter med kommunen och andra instanser som lett fram till att vi slutligen fick stycka av torpet Gustavsberg samt ytterligare två tomter.

Jan E framhöll även de risker som en eventuell försäljning kan medföra samt presenterade styrelsens tankar och idéer gällande ombyggnad/tillbyggnad av vårt restauranghus.

Efter frågestund beslutade mötet att ge styrelsen mandat att inleda försäljningsprocessen av torpet och tomterna. En rapport om hur processen fortskrider skall delges på vårmötet.

Slutligen förärades våra KM-vinnare med vacker pokal skänkt av Södertälje Guld och Lars Elmblad samt applåder från mötesdeltagarna.

Stort tack till alla som deltog och extra tack till Bosse och Marianne för era som vanligt klanderfria insatser.

MVH/Botkyrka GK

Kommentarer