Tack för 6 fina år på klubben!

Hej medlemmar,

Jag vill med denna text uttrycka min stora tacksamhet för det mottagande, det vänliga bemötandet och den respekt som jag fått av er medlemmar, kommittéer, anställda och inte minst av Styrelsen i klubben.

Botkyrka Golfklubb är en fantastisk fin golfklubb med en av Stockholms bästa golfbanor. Det finns en stark ansvarskänsla hos personalen inte minst hos vår Banchef Roger som med små medel presenterar banor i mycket fint skick precis som pappa Rune gjort under många år innan.

I klubbens ideella arbete finns många som under flertalet år lagt sin själ i klubben och är, tillsammans med personal och styrelse, den ryggrad som klubben vilar på.

Jag tänker på bl a Piagruppen med Jan-Erik och Blomman i spetsen och på Blomgruppen med Henriette och hennes tjejer. I medlemskommittén har Göran, Kenta, Anders med flera ordnat med Ladies Night, Golfveckan mm. Vår Seniorkommittén under ledning av Kurt-Jörgen borde stå modell för övriga svenska golfklubbar när det gäller trivsel och ordning. I tävlingskommittén ser Örjan, Lars Hanser, Björn Eriksson och Bosse till att våra klubbtävlingar löper smidigt. Bosse är dessutom, tillsammans med Lasse Pettersson de som sköter om våra regler och hcp på klubben. Vår pro Magnus och Christian Ramn sköter på endast 2 personer tillsammans hela juniorverksamheten.

Vår fina faddergolf som Anette Silvergran startade och drev tillsammans med Bosse i flera år och som nu Göran Franzén tagit hand om på bästa sätt.

Jag har också känt ett mycket stort stöd av klubbens styrelse under mina 6 år och har tillsammans med dem kunnat utveckla klubben i den riktning som jag tror är den bästa för klubben.

Den som jag har haft allra mest att göra med är klubbens Ordförande Jan Ekholm. Första året jobbade vi sida vid sida och sedan har han alltid funnits som stöd och hjälp vilket för mig har varit ovärderligt. Att vara Klubbchef med en sådan professionell och kompetent Ordförande har varit en stor förmån och har bidragit starkt till att jag trivts så bra med mitt jobb.

Klubben står stark inför framtiden. Vi har klarat av att hantera den ”lågkonjunktur” som inträffade i golfen, och sedan 2016 växer medlemsantalet och våra intäkter. Det är också mycket fin ordning i klubben som helhet och jag är trygg med att detta kommer bestå nu när Fredrik tar över stafettpinnen.

Med dessa enkla ord vill jag framföra mitt varmaste tack till alla er som stöttat mitt, styrelsens och klubbens arbete med att värna och utveckla Botkyrka Golfklubb, som verkligen är en av Stockholms bästa och vackraste golfklubbar.

Bästa hälsningar/Max

Kommentarer