Positiva besked om fortsatt samarbete om 2 fria ronder med Haninge GK, Husby GC, Nynäshamns GK och Åda GCC för 2018!

Vi har fått positivt besked gällande vårt populära utbyte om 2 fria ronder med Haninge GK, Husby GC, Nynäshamns GK och Åda GCC inför 2018.

Vi är mycket glada för att våra vänklubbar vill fortsätta med utbytet av 2 fria ronder under 2018!

Utbytet gäller vardagar alla tider och helgdagar från 13:00.

De medlemsformer som kan nyttja ronderna är Hedersmedlemmar, Senior, Senior Vardag (endast vardagar) och Senior 22-29 år.

Utbytet gäller från säsongsstart till och med 31 oktober 2018.

Kommentarer