PIA-gubbarna är still going strong!

Laga fairway, skära bunkerkanter, rensa sly etc...

PIA-gubbarna är still going strong i kylan med rensning av dike och slänt till höger på hål 2.

De har också lagat uppslagen torv på våra fairways och hjälpt Roger med kantskärning av våra bunkrar.

Insatser som gör banan fin till våren!

Kommentarer