PIA-Gruppen har startat säsongen!

Det som gömts i snö kommer fram i tö...

Idag startade PIA-Gruppen säsongen och har hjälpt klubben med att rensa sly och kvistar efter trädfällningen runt tees på hål 14.

Härligt att se entusiasmen och fantastiskt vad mycket det blir gjort om vi hjälps åt. Arbetet avslutades med korvgrillning. 

Stort tack för dagens insatser!

Vill du vara med i gemenskapen som PIA-Gruppen har och samtidigt göra värdefulla insatser för klubben kontakta gärna sammankallande Jan-Erik Källström: info@botkyrkagk.se

Nästa tillfälle är måndag den 25 februari med samling klockan 08.00 vid maskinhallen.

Kommentarer