Höstmötet genomfördes med 84 engagerade medlemmar.

Höstmötet 2018 samlade 84 intresserad medlemmar och som vanligt laddade vi upp med fika och bulle före mötet.

Mötet leddes av ordningsman Bosse Almén och sekreterare Marianne Wiedercrantz.

Förutom standard med avgifter, investeringar och budget fanns även ett förslag till ny restaurang som bidrog till stort intresse. Styrelsen föreslog också en förändring av spelrättsbestämmelserna för att underlätta framtida administration.

Två motioner hade inkommit, en som gällde 9-hålsbanan, som styrelsen gav Banchef Roger uppgiften att bedöma vad som är möjligt inom ramen för ekonomi och arbetsbelastning. Den andra motionen gällde uppsättning av laddstolpar på parkeringen och den avslogs av mötet. 

Styrelsen föreslog inga ändringar gällande avgifterna och en budget i nivå med årets prognos, som röstades igenom av mötet. Även förändringen av spelrättsbestämmelserna godtogs av mötet.

Huvudnumret under kvällen var styrelsens förslag till ny restauranglösning. Förslaget gick i stora drag ut på att flytta restaurangen till nuvarande kansli/receptionshus och bygga till ett kök på gaveln bakom. Kansli, reception och golfshop flyttar då till nuvarande restauranghus.

Efter flertalet kloka inlägg av mötesdeltagarna beslutades att stödja styrelsens förslag. Styrelsen har nu i uppdrag att ordna full finansiering av projektet och återkomma på framtida årsmöte för medlemsbeslut om projektstart.

Från 1 januari kommer klubben få en ny Klubbchef/VD som heter Fredrik Lennmalm, och han var på plats för att presentera sig för medlemmarna. Varmt välkommen Fredrik!

Efter det följde KM-prisutdelning där Södertälje Guld och Lars Elmblad hade sponsrat de fina pokalerna.

Mötet avslutades med ett hedersomnämnande till vår egen GIT-expert Björn Ericsson för stora tjänster under lång tid.

Avgående Klubbchef/VD Max Anglert fick också möjlighet att uttrycka sin tacksamhet för de 6 mycket trivsamma år han arbetet på klubben och för den stöttning som klubbens styrelse, kommittéer och medlemmar gett honom.

Stort tack till alla närvarande och ett extra tack till Bosse och Marianne för att ni med fast hand ledde oss genom ännu ett årsmöte.

MVH/Botkyrka GK 

  

 

Kommentarer