Golfbilsgaraget är klart och i drift!

Nu är nya delen av golfbilsgaraget klar och igång!

Under våren har Banchef Roger, vår nya mekaniker Dariusz och inte minst vår fd Banchef Rune gjutit form. snickrat stomme och panelat in nya delen av golfbilsgaraget. PIA-gruppen har också varit flitiga med att spika panel och måla.

Crawford Södertälje levererade nya portar, även för gamla delen, till ett bra pris och Söderins El stod för eljobbet. Timingen gick inte att klaga på då elen var på plats samma dag som vi fick 4 nya bilar levererade från Clubcar.

Vi har nu totalt 18 golfbilar för uthyrning och hoppas att det ska täcka behovet framöver.

Stort tack till vår duktiga personal och även till våra flitiga arbetsmyror i PIA-gruppen!

Årets golfbilspriser:
Medlem med läkarintyg: 18-hål 200 kr, årskort 2 600 kr
Medlem utan läkarintyg: 18-hål 300 kr, Årskort 3 500 kr
Ej medlem med läkarintyg: 18-hål 250 kr
Ej medlem utan läkarintyg: 18-hål 350 kr

Årskort kan köpas i receptionen. 

Kommentarer