Försäljning av torpet Gustavsberg samt 2 bredvidliggande tomter.

Under juni kommer vi annonsera ut torpet Gustavsberg samt de två bredvidliggande tomterna till försäljning.

Botkyrka GKs medlemmar beslutade på höstmötet i november 2017 att ge styrelsen i uppdrag att inleda och genomföra försäljning av torpet Gustavsberg (Malmbro Gård 1:9) och två bredvidliggande tomter (Malmbro Gård 1:10 och 1:11) under förutsättning att försäljningspriset når önskvärd nivå. Säljprocessen inkl visningar mm planeras att inledas i början av juni månad.

Torpet Gustavsberg inklusive uthus och lada innefattar en tomt på drygt 6 000 kvm. De två intillliggande tomterna är på ca 1 500 kvm styck och har båda en byggrätt på 150 kvm bostadshus samt carport på 36 kvm.

Förhoppningen är att försäljningen ska bidra till en finansieringsstyrka som möjliggör genomförandet av nödvändiga och önskvärda förbättringar av klubbens restaurangbyggnad och restaurangmiljö.

Under den tid torpet och tomterna ligger ute för försäljning finns risk för att visningar och andra aktiviteter förknippade med försäljningen under en begränsad period kan vara störande för golfspelet. Vi hoppas att medlemmar och gäster kan ha överseende med detta.

MVH/Styrelsen

Kommentarer