Driftproblem hela golfens IT-miljö

18/6 07:15 Driftproblem hela golfens IT-miljö

18/6 07:15 Driftproblem hela golfens IT-miljö

Det är förnärvarande driftproblem i samtliga funktioner sedan 06:00, vår leverantör försöker lösa dessa så fort det går.

Det som påverkas är:

Nya GIT - påverkas, går ej att logga in

GIT klienten - påverkas, går ej att logga in

Min Golf - påverkas, går ej att logga in

GIT Tävling - påverkas, går ej att logga in

Startlistor för dagens tävlingar går att hitta här

Min Golf BokningsApp: påverkas, går ej att logga in

GIT API: ingen inloggning kan ske

Partner API: ingen inloggning kan ske

HCP-justeringar: Går ej att skicka in

Analys & statistik: påverkas

GIT e-post: påverkas ej
 
/GIT-teamet

Kommentarer

Fler artiklar