Banchef Roger informerer

Nu väntar vi på vårvärmen!

Senhöst och vinter är tiden för maskinvård, större reparationer och även en del renoveringsarbeten på banan. För renovering är vi lite väderberoende och under senhösten gjordes en del omdräneringar i bunkrar (fairwaybunkrarna på hål 7 och hål 16) där vi får stående vatten vid stor mäng nederbörd. Vi har också dikat ur på hål 16.

Vi har ca 15 st arbetsmaskiner som används kontinuerligt och vi har servat/slipat och gått igenom samtliga. Nyckeln till att hålla maskinerna i bra skick är att ta hand om dem vilket också minskar kostnaderna på sikt med färra avbrott och behov av stora reparationer.

Sista veckorna har vi tagit ner en del skog och sly för att förbättra växtmiljön och öka antal soltimmar. Skog har tagits ner runt green på hål 1, 4, 7, 10, 13 och 16 och det är gallring så ni inte tror att vi kalhugger skogen. Slyrensning har vi gjort på hål 4, 7, 8, 15, 16 och 17. PIA-gruppen har trotsat vintern och varit på plats ett antal gånger för att assistera med röjning och eldning, stort tack.

Nu väntar vi ivrigt på vårvärmen så att vi kan inleda förberedelserna för säsongen och vår ambition är förstås att presentera banan i så bra och jämt skick som möjligt för er medlemmar.

(Ni som väntat på och längtat efter pegkoppar har snart väntat klart!)

Vi syns på banan!

MVH/Roger
Banchef

Kommentarer