Årsmöte i Botkyrka Goflklubb

 

Kallelse till årsmöte har idag skickats ut till medlemmarna i Botkyrka Golfklubb via e-post

Mötet hålls torsdagen den 25 mars 2021 klockan 19.00. Med anledning av de restriktioner som råder för Covid-19 har styrelsen beslutat att hålla ett digitalt höstmöte via den digitala plattformen Easymeet.

Föranmälan till årsmötet sker till info@botkyrkagk.se senast den 20 mars.

Den 17 mars skickas ett utökat nyhetsbrev ut med en sammanfattad information inför vårmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns i sin helhet tillgängliga från den 18 mars 2021 på klubbens kansli samt på klubbens hemsida (medlemssidorna logga in med ditt golf-id och lösenord som du använder på Min Golf).

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer