KM-Foursome

KM-Foursome 2017

Anmäl dig med en lagkompis till Botkyrka KM i Foursome.

Anmälningsavgiften är 100 kr/lag med värdefulla priser till finalisterna.
Singelanmälningar godtas och lottas in med annan singelanmäld spelare.

Max 64 lag, dvs. 128 spelare.

Anmälan görs i receptionen före kl. 18.00, 25/5 varefter lottning sker och spelschema snarast anslås i receptionen och på anslagstavlan utanför omklädningsrummen.

Tävlingen avgörs i Cup-form i matchspel med matchomgångar inom bestämda datumintervall. Senaste matchdatum bör respekteras gentemot samtliga tävlande !
Första match ska spelas före 10 juni följt av 30 juni, 31 juli, 31 augusti med finalspel före 25 september. Vid fulltecknat deltagande, 64 par, kan spelschemat förlängas med finalspel i början av oktober.
Paret som står överst i spelschemat ansvarar för att ta kontakt. Vinnaren ansvarar för att resultatet blir uppskrivet på schemat på anslagstavlan.

Regler för Foursome – KM
50 % av parets sammanlagda aktuella, vid speltillfället, hcp efter slope. Mellanskillnaden utgör antal slag som fördelas på banans svåraste hål enligt index.
Foursome bygger på att två spelare bildar ett lag. De spelar på samma boll och slår vartannat slag.
Utslagen från tee sker växelvis. Den spelare som slår ut på hål 1 ska sedan slå ut på alla udda hål, medan partnern slår ut på alla jämna hål. I övrigt se regelboken.

Detta ger anledning till visst taktiktänkande, om exempelvis någon av spelarna är bättre på att träffa greener så kan det vara en fördel att låta den här spelaren spela ut från så många korthål som möjligt.

Foursome match är den snabbaste av alla spelformer. Partnern till den som slår ut på hålet kan gå fram och fungera som forecaddie.