Aktiviteter 2017

Planerade medlemsaktiviteter under 2017

Medlemskommittén kommer under året arrangera ett antal aktiviteter med syftet att samla medlemmarna kring olika utbildningsfrågor och golfspel med inslag av efterföljande aktiviteter.

Damernas egen onsdagstävling ”Ladies Night” planeras som tidigare år att samla klubbens damer till lättsamma tävlingsformer över 9 hål, en onsdagseftermiddag i månaden. Efter spelet bjuds deltagarna på en enklare måltid i samband med prisutdelning i restaurangen.
Vidare planeras gratis kurstillfällen i hur man bör utnyttja golfreglerna till sin egen fördel i olika situationer. En nyttig kurs för både nybörjare och mer erfarna spelare som vill scora bättre.
Foursome-KM, Puttnings-KM, Klubbens dag och Golfveckan är också återkommande inslag under högsommaren. Nytt för i år är Introduktion för nya medlemmar samt fadderronder på 9-hålsbanan.

Om intresse finns planeras det för en Hemlig resa och det finns uppslag kring en del nygamla aktiviteter som t.ex. ”Damernas Birdie-träd”, ”KM i Long-driving” men även en del helt nya idéer som kan komma att genomföras under säsongen.

Samtliga aktiviteter kan bokas via klubbens egen hemsida - www.botkyrkagk.se - receptionen eller under tävlingar i ”Min Golf”.
Månadsvis kommer påminnelse ges via nyhetsbreven och hemsidan, www.botkyrkagk.se.

Förslag på och synpunkter kring aktiviteter som är av intresse kan Du som medlem enkelt adressera till klubbchefen Max Anglert, via e-post : max@botkyrkagk.se eller direkt i pappersform via receptionen.