Medlemskommittén

Ansvarsområde
Medlemskommitténs ansvarsområde omfattar aktiviteter som information och kommunikation av gemensam karaktär i klubben och gemensamma aktiviteter.

Uppdrag

  • Arrangera sociala aktiviteter som berör hela klubben.
  • Årlig medlemsundersökning
  • Klubbens dag.
  • Medlemsveckor


Ordförande

Göran Lyth (styrelsens representant)
070-652 01 92
goran.lyth@telia.com

Ledamöter
Lena Gard
Lia Svensson
Anki Ridhagen
Charlotte Stevelind
Kent Nilsson
Anders Fahlström
Peter Swalén
Peter Lundin