Startförbud 06:00-11:50, djupluftning av 18-hålsbanans greener