Startförbud måndagar till 10:00, hål 10 till 12:00 p g a banarbete!

På måndagar är banan stängd till 10:00 på grund av banarbete. Hål 10 är stängt till 12:00.