Sommarläger 2021!

Sommarläger

Under tre dagar spelar, tränar och leker vi golf.  Lunch, mellis, rangebollar,  och höghöjdsbana ingår. L Träningen leds av klubbens tränare med medhjälpare.

Läger pojkar/flickor  (8-17 år delas i grupper efter ålder/kompisar) (Fullbokat går att anmäla till reservplats)
14.6 09.00 – 15.30
15.6 07.30 – 15.30 (spel på banan på morgonen)
16.6 09.00 – 15.30

Läger  endast flickor (8 – 17 år delas i grupper efter ålder/kompisar)
21.6 09.00 – 15.30
22.6 07.30 – 15.30 (spel på banan på morgonen)
23.6 09.00 – 15.30

Lägeravgift 1.200kr  faktureras av klubben innan lägret.

Frågor och anmälan: Tränare Magnus Elwin: magnus.elwin@pgasweden.golf 0708-58 59 52

Välkomna till roliga golfdagar!