Junior & Elit

Hej och välkommen till Botkyrka GK:s elit- och juniorverksamhet.

På denna sida hittar ni vilka som ingår i kommittén samt vårt ansvarsområde och uppdrag från klubbstyrelsen.

För att läsa mer om våra träningsgrupper, träningar, läger och andra aktiviteter så väljer ni någon av våra andra flikar kopplat till Junior & Elit på vår hemsida.

Ansvarsområde
Ansvarsområdet omfattar aktiviteter med syfte att stimulera och stötta arbetet med att entusiasmera, motivera och utveckla klubbens ungdomar (-21 år) och elitspelare samt att verka för att ungdomar och elitspelare uppträder föredömligt och är klubbens ambassadörer.

Uppdrag

  • Planera, administrera och fördela arbetet inom EJK (Elit- och juniorkommittén)
  • I samråd med klubbens Headpro/tränare organisera träning och läger för klubbens ungdomar och elitspelare.
  • Sporra klubbens juniorer att deltar i Juniortävlingar inom SGDF och SGF.
  • Ansvara för klubbens representationslag (Herrar).
  • Vid tävlingar i kommitténs regi ansvara för tävlingsledare, tävlingsbestämmelser, priser m m.
  • Arrangera sociala medlemsaktiviteter för klubbens juniorer och elitspelare.
  • Arrangera regelutbildningar för klubbens juniorer.
  • Varka för goda kontakter med SGDF och SGF.
  • Stötta arbetet med nybörjaraktiviteter.

Ordförande
Christian Ramn
Tel: 073-377 9420
E-post: christian.ramn@gmail.com

Ledamöter
Magnus Elwin, Elit- och junioransvarig, Huvudtränare
Tel: 070-858 59 52
E-post: magnus.elwin@pgasweden.golf

Rolf Backman, Styrelserepresentant
Tel: 08-645 20 22
E-post: r.backman@telia.com

Fredrik Lennmalm, Klubbchef
Tel: 070-858 41 35
E-post: fredrik@botkyrkagk.se