Lokala regler

LOKALA REGLER 2019 FÖR BOTKYRKA GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1 till 3 samt följande Lokala regler:

 
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid starterhuset. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på banan såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt:  förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel.

 

1.   Out-of-bounds (Regel 18.2)

a.   Gränsen för out-of-bounds definieras av vita pinnar.

 

2.   Pliktområden (Regel 17)

a.   Det röda pliktområdet på höger sida om hål 6 som är definierat med en röd linje är oändlig

b.   Det röda pliktområdet på höger sida innan green hål 13 som är definierat med en röd linje är oändligt

c.   Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 16 som är definierat med en röd linje är oändligt.

d.   Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll är i det röda pliktområdethål 10 får spelaren ta lättnad i sidled på motsvarande skärningspunkt på andra sidan  av pliktområdet med ett slags plikt.

 

3.   Onormala banförhållanden (Regel 16)
      Mark under arbete

a.   Mark under arbete inkluderar berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre.

b.   Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete.

c.   Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

d.   Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt Regel 15.1 eller mark under arbete från vilken lättnad utan plikt är tillåten enligt Regel 16.1

 

Tävlingskommittén Botkyrka GK  2019-03-20
Godkända 2019-04-01 SGDF/Regelkommittén