Lokala regler

På Botkyrka GK gäller Svenska Golfförbundets Generella Lokala Regler (se separat anslag) samt nedanstående Lokala Regler. Under vissa perioder kan det förekomma att Tillfälliga Lokala Regler gäller vid spel på banan, och dessa anslås då separat under de perioder de är i kraft.

Följande lokala regler gäller för allt spel på Botkyrka GK om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken är sidovattenhinder. Gränsen till ett sådant hinderdefinieras av där marken bryter ned mot hindret.

 Mark under arbete (Regel 25-1)

 1. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 2. Grusade dräneringsrännor och hål med synligt grus på den finklippta delen på spelfältet.
 3. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.
 4. Jordfasta berg och stenar i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
 5. Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad enligt regel 25-1.

 Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
 2. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med orange band eller stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur som föreskrivs i Regel 24-2b.
  Undantag: En spelare får inte erhålla lättnad under denna lokala regel om (a) det är uppenbart orimligt för honom att utföra ett slag på grund av inverkan av något annat än trädet, eller (b) inverkan av trädet bara skulle uppstå genom användande av en onödigt onormal stans, sving eller spelriktning.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3, 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Banmarkeringar
Vit: Out-Of-Bounds, Regel 27             
Blå: Mark under arbete (MUA), Regel 25
Blå-vit: MUA: Spel förbjudet, Bil.1 B2a
Gul: Vattenhinder, Regel 26             
Röd: Sidovattenhinder, Regel 26            
Orange: Oflyttbara hindrande föremål, Regel 24