Hyra Golfbil

Passa på att njuta av en 18-håls golfrunda med bil där du kommer fram extra utvilad till varje nytt slag. För att boka din golfbil kontaktar du receptionen på 08-530 296 50 som reserverar bilen till dig. Kom ihåg att du måste ha en bokad starttid för att boka golfbil. (För att hyra golfbil måste man ha B-körkort och acceptera villkoren för uthyrning.)

Du som spelar ofta med bil kan köpa årskort till ett förmånligt pris.  

 

För ytterligare 18 hål betalas halv bilhyra.

Avtal som gäller vid hyra av golfbil på Botkyrka Golfklubb.

§1 Vid återlämnande av golfbilen skall bilen parkeras på sin numrerade plats, sladden till laddaren skall anslutas och porten skall alltid låsas. Nyckeln lämnas till receptionen eller om den är stängd läggs nyckeln i greenfeelådan.

§2 Bilen är försäkrad av golfklubben.

§3 Vid större skador orsakade av hyresmannen skall självrisk betalas enligt försäkringsvillkoren.

§4 Bilen får icke framföras av annan än hyresmannen.

§5 Bilen skall framföras på vägar så långt detta är möjligt, annars i ruffen vid sidan av hålet.

§6 Bilen får ej köras ända fram till green. Stanna bilen innan eller vid sidan av greenområdet och gå därifrån.

§7 Vid våta förhållanden skall extra stor försiktighet iakttagas. Klubben har all rätt att förbjuda användandet av elbil vid olämpligt väder – även under pågående golfrond.

§8 Vid inlämnandet av golfbilen skall hyresmannen självmant rapportera de eventuella skador som har uppstått.

§9 Golfbilen skall tömmas på skräp innan den lämnas in.

§10 Alla som framför golfbil på klubben skall vara minst 18 år, ha B-korkort samt följa alla lagar och förordningar som gäller för just bilkörning, inte minst med tanke på godkända alkohol- och droghalter.

§11 Ifall någon av ovanstående regler ej efterföljs kommer hyresmannen ej att tillåtas att hyra golfbil vid något mer tillfälle.