Banchef Roger informerar

Här kommer vi under säsongen att presentera klipphöjder, skötselprogram och övrig information om arbeten på anläggningen.

Vi som sköter om anläggningen är:

Banchef
Roger Strömgren
Mobil: 070-532 14 71
E-post: roger@botkyrkagk.se
 
Mekaniker
Dariusz Piotr Pieczonka

Banarbetare
Christer Engqvist
Robert Johansson
Dawid Bujny
Jesper Jansson
 
Aktuella klipphöjder
Greener: 3,1 mm
Tee/foregreen: 10,5 mm
Fairway: 13 mm

Rapport 1 mars 2018
Senhöst och vinter är tiden för maskinvård, större reparationer och även en del renoveringsarbeten på banan. För renovering är vi lite väderberoende och under senhösten gjordes en del omdräneringar i bunkrar (fairwaybunkrarna på hål 7 och hål 16) där vi får stående vatten vid stor mäng nederbörd. Vi har också dikat ur på hål 16.

Vi har ca 15 st arbetsmaskiner som används kontinuerligt och vi har servat/slipat och gått igenom samtliga. Nyckeln till att hålla maskinerna i bra skick är att ta hand om dem vilket också minskar kostnaderna på sikt med färra avbrott och behov av stora reparationer.

Sista veckorna har vi tagit ner en del skog och sly för att förbättra växtmiljön och öka antal soltimmar. Skog har tagits ner runt green på hål 1, 4, 7, 10, 13 och 16 och det är gallring så ni inte tror att vi kalhugger skogen. Slyrensning har vi gjort på hål 4, 7, 8, 15, 16 och 17. PIA-gruppen har trotsat vintern och varit på plats ett antal gånger för att assistera med röjning och eldning, stort tack.

Nu väntar vi ivrigt på vårvärmen så att vi kan inleda förberedelserna för säsongen och vår ambition är förstås att presentera banan i så bra och jämt skick som möjligt för er medlemmar.

(Ni som väntat på och längtat efter pegkoppar har snart väntat klart!)

Vi syns på banan!

MVH/Roger
Banchef

Lite om våra problem med att få växtlighet på fairway.
Vi har alla noterat att våra fairways i år varit mycket trögstartade. Under vintern fick vi en del snömögel och isskador som vi sedan har levt med nu i vår.

På grund av den extremt kalla och torra våren har växtligheten inte tagit fart i önskad omfattning trots upprepade insatser med gödsling och hjälpsådd. Vi har också vattnat så mycket som anläggningen klarar av, men kan konstatera att det inte har hjälpt.

Vi har dressat fairways i början av denna vecka och det är en återkommande årlig åtgärd som vi gör för att på sikt förbättra underlaget som vår golfbana ligger på och då också kunna presentera bättre fairways tidigare på säsongen. Vi hoppas på er förståelse för att vi utför denna åtgärd under spelsäsongen.

Våra greener klarade vintern betydligt bättre och de ser nu riktigt fina ut. Vi klipper på normala 3,0 mm och vid de senaste stimpmätningarna rullade det drygt 9 vilket vi har som riktmärke.

Vi har åtgärdat några andra saker på banan som jag hoppas att ni har märkt och uppskattat bl a stensättning vid tee på hål 1, ny golfbilsväg på hål 3, anläggning av stentrappa på hål 9.

Vi har också monterat nya flaggor vid vägen och ny välkommen skylt för att ge medlemmar och gäster ett snyggt och trevligt första intryck när man kommer till klubben.

Nu hoppas vi på fortsatt värme och lagom nederbörd så att våra fairways snabbt läker ihop och ger er fina lägen på vår bana.

MVH/Roger
Banchef/Botkyrka GK